Εθνική Αντιπρόταση ή Εθνική Καθυπόταξη;


Διαβάζοντας την «Εθνική Αντιπρόταση» των Ανεξαρτήτων Ελλήνων του κου Καμένου, μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση η αλλαγή των θέσεων τους και η ξαφνική έντεχνη κωλοτούμπα που ξεκίνησε ήδη αυτή η υποτιθέμενη αντιμνημονιακή παράταξη. Δεν αντιστάθηκα λοιπόν στον πειρασμό να σημειώσω και να σχολιάσω κάποια άρθρα της  «Αντιπρότασης» αυτής :

 

Καταγγελία Μνημονίου Ι και ΙΙ, Καταγγελία των αντίστοιχων Δανειακών Συμβάσεων  και Κατάργηση όλων των σχετικών Εφαρμοστικών Νόμων. Οι  ανωτέρω  καταγγελίες  θα  γίνουν  μόνον  εφόσον  περιέλθει  ο  έλεγχος  της  ΤτΕ  στο Ελληνικό Δημόσιο,  αφού η ΤτΕ λειτουργεί ως αντιπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου στις  σχετικές  συμβάσεις,  ενώ  θα  έχει  ήδη  τεθεί  το  ζήτημα  των  Γερμανικών  Αποζημιώσεων στα αρμόδια Διεθνή Δικαστήρια και τη Διεθνή Κοινότητα και θα έχει προηγηθεί  η  Ανακήρυξη  της  Ελληνικής  ΑΟΖ,  η εξασφάλιση  βραχυπρόθεσμης ρευστότητας και εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης του Ελληνικού Δημοσίου και μετά  την  ολοκλήρωση  του  λογιστικού  ελέγχου  του  Δημοσίου  Χρέους,  με  τον προσδιορισμό του επαχθούς και επονείδιστου μέρους αυτού, προκειμένου η Ελλάδα να έχει  στη  διάθεσή  της  ισχυρά  διαπραγματευτικά  όπλα  και  εναλλακτικές  λύσεις χρηματοδότησης, για να μη διακινδυνεύσει η ρευστότητα του Ελληνικού Δημοσίου, οι  εισαγωγές και η καταβολή μισθών και συντάξεων.

Σαν συνέπεια της εξ ορισμού Ευρωπαϊκής κατεύθυνσης και εξάρτησης, που αναφέρει σε προηγούμενες παραγράφους, και με δεδομένη την παραμονή στο ευρώ φυσικό είναι να αρχίσουν να δημιουργούνται προϋποθέσεις και προαπαιτούμενα.

Δεδομένο πλέον στο πρόγραμμα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων δεν είναι το Εθνικό συμφέρον, αλλά η εξ ορισμού δέσμευση με το Ευρώ και την ΕΕ. Έχοντας αυτό ως σημαία οι ΑΕ στην ουσία εγκαταλείπουν κάθε άλλη λύση και προοπτική η οποία οδηγεί είτε έξω από το Ευρώ είτε έξω από την ΕΕ αν αυτό θα επιτάξει το εθνικό συμφέρον.

Επαναφέρει εν τέλει το δίλημμα Ευρώ ή Χάος, και το «ότι μπορούμε να κάνουμε θα κάνουμε αφού είμαστε μέσα στο ευρώ και θέλουμε να παραμείνουμε σε αυτό εξ ορισμού», και κατά συνέπεια κινούμαστε στην τροχιά που θα μας επιβάλλει η ευρωπαϊκή ένωση. Πλήρης ταύτιση με την επιχειρηματολογία της Νέας Δημοκρατίας προ κυβερνήσεως Παπαδήμου, και φυσικά, η υπαναχώρηση, όταν αυτή θα γίνει μετά τις εκλογές, θα προβάλλει αυτό σαν άλωθι.

Παραλείπουν εδώ εντέχνως το εξής δεδομένο: Τα μνημόνια και οι δανειακές συμβάσεις ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΝ οποιονδήποτε δανεισμό της χώρας από τρίτους, επομένως εάν δεν γίνει πρώτα καταγγελία των μνημονίων και των δανειακών συμβάσεων, δεν μπορεί η χώρα να προσάψει κανένα άλλο δάνειο από «εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης». Και εφόσον δεν θα μπορεί να εξασφαλιστεί η «Ρευστότητα του Ελληνικού Δημοσίου» θα αρχίσουν οι υποχωρήσεις και οι συμβιβασμοί ώστε να μας δίνουν οι Ευρωπαίοι τα πολύτιμα Ευρώ τους.

Δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία, οι ΑΕ δεν έχουν καμία πρόθεση να κάνουν κάτι πραγματικά για τον Ελληνικό λαό, απλά ετοιμάζουν τα αναχώματα από τώρα για την κωλοτούμπα που θα ακολουθήσει τις εκλογές, υφαρπάζοντας την ψήφο του Ελληνικού λαού με το αντιμνημονιακό προσωπείο.

Κατάρτιση προγράμματος ανακεφαλαιοποίησης των Ελληνικών Τραπεζών με καθαρά ιδιωτικοοικονομικά  κριτήρια  και  με  όρους  αγοράς  και  ελεύθερης  οικονομίας,  με χρήματα  των  μετόχων,  Ελλήνων  και  αλλοδαπών  ιδιωτών  επενδυτών,  φυσικών  και νομικών  προσώπων,  για  να  αποφευχθεί  η  κρατικοποίηση  του  Ελληνικού  τραπεζικού συστήματος.

 

Νεφελώδης και γενικόλογη αναφορά, θεωρώντας δεδομένη τη συμμετοχή Ελλήνων και αλλοδαπών ιδιωτών επενδυτών, χωρίς να δίνει πραγματικά μια εναλλακτική διέξοδο. Στην ουσία αφήνει την εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος στους ίδιους οι οποίοι οδήγησαν στην κατάρρευσή του. Φόβος και τρόμος η κρατικοποίηση του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος, που φυσικά και είναι η μόνη διέξοδος ώστε πραγματικά να στηρίξει το τραπεζικό σύστημα την ανάπτυξη της οικονομίας, διαφυλάσσοντας παράλληλα τις καταθέσεις και τους κόπους των Ελλήνων.

Παροχή κινήτρων για τη συγκέντρωση του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος σε 3-4 βασικούς, ιδιωτικούς τραπεζικούς πυλώνες, για την εξοικονόμηση πόρων, την επίτευξη οικονομιών  κλίμακας,  την  αναδιάρθρωση  και  τον  εκσυγχρονισμό  υπηρεσιών  και συστημάτων,  την  υψηλή  κεφαλαιακή  επάρκεια  και  φερεγγυότητα  και  τη  ρεαλιστική πλέον δυνατότητα της πιστωτικής επέκτασης στην Ελλάδα, για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης  και  της  πραγματικής  οικονομίας,  με  προτεραιότητα  την  άμεση χρηματοδότηση της υγιούς Ελληνικής Επιχειρηματικότητας με τουλάχιστον 5 ΔΙΣ ευρώ, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης.

 

Δηλαδή με λίγα λόγια, συγκέντρωση του τραπεζικού συστήματος στα χέρια 3-4 μεγαλοτραπεζιτών εγχωρίων ή ξένων ώστε να χειραγωγηθεί καλύτερα προς όφελός τους η Ελληνική Οικονομία.

Νομοθετική  ρύθμιση  για  την  άμεση  τροποποίηση  των  άρθρων  42,  43  ναι  44

α,  ΚΝ 2190/1920,  προκειμένου  τα  τραπεζικά  ιδρύματα  που  έλαβαν  κρατικές  ενισχύσεις, σύμφωνα με το Ν. 3728/2008, να υποχρεωθούν να καταβάλλουν άμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο  τα  οφειλόμενα  ετήσια  μερίσματα  που  ανέρχονται  σε  ποσοστό  10%  επί  του κεφαλαίου των πακέτων στήριξης που έλαβαν,   για όλο το διάστημα κατά το οποίο το Ελληνικό Δημόσιο κατέχει τις προνομιούχες μετοχές τους.

 

Ακόμα ένα σημείο όπου φαίνεται καθαρά η ακροβασία στα όρια της επιστημονικής φαντασίας. Εν ολίγοις σύμφωνα και με το παραπάνω άρθρο, θα κληθούν να επαναχρηματοδοτήσουν τις τράπεζες διάφοροι καλόπιστοι ιδιώτες επενδυτές, οι οποίοι τα χρήματα που θα δώσουν θα διατεθούν για να ξεχρεώσουν τα προηγούμενα οφειλόμενα μερίσματα.

Καθιέρωση πέντε κλιμάκων φορολογίας, με ανώτατη κλίμακα το 25% των ακαθάριστων εσόδων για εισοδήματα από 100.000 ευρώ και άνω, ως εξής: 

1η Κλίμακα για εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ, ενιαίος φόρος εισοδήματος 5%.

2η Κλίμακα,  από 12.000 μέχρι 20.000 ευρώ, κλιμακωτός φόρος εισοδήματος 5%-10%.

3η Κλίμακα, από 20.000 μέχρι 30.000 ευρώ,  κλιμακωτός φόρος εισοδήματος 10%-15%.

4η Κλίμακα, από 30.000 μέχρι 50.000 ευρώ, κλιμακωτός φόρος εισοδήματος 15%-20%

5η Κλίμακα, από 50.000-100.000 ευρώ,  κλιμακωτός φόρος εισοδήματος 20%-25% και  για εισοδήματα άνω των 100.000 ευρώ, ενιαίος φόρος εισοδήματος 25%.

Κατάργηση  όλων  των  εξαιρέσεων  των  αυτοτελώς  φορολογούμενων  εσόδων φυσικών προσώπων, περιλαμβανομένων και των μισθωμάτων.

Τα ετήσια έσοδα των φυσικών προσώπων θα υπολογίζονται ανά πηγή προέλευσης και,  αφού  αθροιστούν,  θα  φορολογούνται  συνολικά,  με  τον  προβλεπόμενο  φορολογικό συντελεστή ανά κλίμακα εισοδήματος.

 

Επί της ουσίας:

Συνέχιση της φορολόγησης εισοδημάτων κάτω από το όριο της φτώχειας  με απλά μείωση 3% του φόρου στην πρώτη κλίμακα. Σημειώτεον ότι η πρώτη κλίμακα ήταν αφορολόγητη προ μνημονίων, ενώ ακόμα και η κυβέρνηση Παπαδήμου όρισε αφορολόγητο όριο τις 5000 ευρώ το αφορολόγητο όριο ΚΑΤΑΡΓΟΥΝ οι Ανεξάρτητοι Έλληνες!!! Στην ουσία υιοθετούν πλήρως την πολιτική μνημονίων στην φορολόγηση των εισοδημάτων που μετά βίας επιβιώνουν.

Μείωση της φορολογίας στα μεγάλα εισοδήματα:

για εισοδήματα 30-50000 18% μείωση

(πάνω από 50000 ευρώ) κατά 18%-20%!!!!

Εδώ φαίνεται καθαρά η φροντίδα που δίνουν οι ΑΕ στα μεγάλα εισοδήματα, που πρωτίστως θα έπρεπε να συμβάλλουν στην εθνική οικονομία. Ευνοημένοι λοιπόν οι Βουλευτές, Μεγαλο-Managers, Μεγαλο-διευθυντάδες, Μεγαλο-Επιχειρηματίες και τη νύφη πάλι θα πληρώσει ο λαός.

Για αντιπαραβολή και για του λόγου το αληθές, η σημερινή κλίμακα φορολογίας:

Εισόδημα    Φόρος

5.000            0

12.000         10

16.000         18

26.000         25

40.000         35

60.000         38

100.000       40

>100.000     45

Καθιέρωση συντελεστή φορολόγησης 5% επί του διανεμόμενου μερίσματος εκάστης χρήσης

Πάλι οι μέτοχοι των εταιριών, με βοήθεια στην εκταμίευση των κερδών τους με το μικρότερο βέβαια συντελεστή.

(α)   Συντελεστής   15%  για  όλα  τα  προϊόντα  και  υπηρεσίες  και  για  το  σύνολο  της Ελληνικής επικράτειας

 

Μνημονικός όρος. Ε βέβαια, δεν χρειάζεται να υπογράφουμε μνημόνια αν είναι να εφαρμόζουμε μόνοι μας τους ίδιους όρους, πριν από αυτούς γι’ αυτούς …..

Αυτά μόνο από τις 29 πρώτες σελίδες και με ταχεία ανάγνωση του πραγματικά μνημειώδους αυτού κειμένου. Οποιος δεν κατάλαβε ακόμα που το πάνε και τι μεγάλη έκπληξη επιφυλάσσουν στον αγανακτισμένο πολίτη που νομίζει οτι ψηφίζει Αντιμνημονιακή – Πατριωτική Παράταξη την επομένη των εκλογών, μάλλον δεν έχει συνηθίσει να διαβάζει, και καλά θα κάνει να το μελετήσει καλύτερα, πρίν ρίξει την ψήφο του.

Σωκράτης  Πασαλίδης

Advertisements

About epamkaterinis

Η ομάδα του Ενιαίου ΠΑλλαϊκού Μετώπου στην Κατερίνη

Posted on 18 Απριλίου 2012, in Αρθρα and tagged , . Bookmark the permalink. Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Εθνική Αντιπρόταση ή Εθνική Καθυπόταξη;.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: